Northrop YP-61 Black Widow từ bên phải

Northrop YP-61 Black Widow từ bên phải

Northrop YP-61 Black Widow từ bên phải

Góc nhìn của Northrop YP-61 Black Widow từ bên phải cho thấy hình dạng bậc thang khác thường của thân máy bay, với hai cấp kính cho phi hành đoàn và pháo được gắn phía trên và phía sau các vị trí của phi hành đoàn.


Xem video: Только История: истребитель P-61 Black Widow