Ngày thứ 131, ngày 30 tháng 5 năm 2011 - Lịch sử

Ngày thứ 131, ngày 30 tháng 5 năm 2011 - Lịch sử

Ngày 131 ngày 30 tháng 5 năm 2011

Tổng thống Barack Obama nói chuyện với, từ trái qua, Tướng Ray Odierno, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Tướng Martin Dempsey và Đô đốc James "Sandy" Winnefeld, tại Phòng Bầu dục

9:10 AM CHỦ TỊCH và Đệ nhất phu nhân sẽ tổ chức bữa sáng cho các Gia đình Sao Vàng tại Nhà Trắng
Phòng ăn Nhà nước


10:10 SÁNG CHỦ TỊCH thông báo rằng Tướng Martin Dempsey sẽ trở thành Chủ tịch mới của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

Vườn hoa hồng


10:55 SA CHỦ TỊCH tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tại Lăng mộ của Người vô danh


11:15 AM CHỦ TỊCH tham gia Lễ Tưởng Niệm trong Ngày Lễ Tưởng Niệm tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington


Xem video: Sự thật lịch sử ngày 3041975