Súng trường Ireland ở Luân Đôn bằng Ebene Reichenau

Súng trường Ireland ở Luân Đôn bằng Ebene Reichenau


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Súng trường Ireland ở Luân Đôn bằng Ebene Reichenau

Ở đây, chúng ta thấy các binh sĩ từ Tiểu đoàn 2 Súng trường Ailen Luân Đôn đang dọn dẹp một bãi chứa vũ khí từ trạm cứu hỏa tại Ebene Reichenau ở Áo. Chú thích thời chiến ban đầu cho biết Ebene Reichman, nhưng dường như không có bất kỳ địa điểm nào như vậy - các tìm kiếm cho thấy tất cả đều quay trở lại hình ảnh này hoặc hình ảnh tương tự, cho thấy một lỗi thời chiến.


Xem video: Ngắm đồ cổ Châu âu tại London, Vương Quốc Anh