USS Converse (DD-291) đang thử nghiệm một bánh lái Flettner

USS Converse (DD-291) đang thử nghiệm một bánh lái Flettner


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

USS Converse (DD-291) đang thử nghiệm một bánh lái Flettner

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp Clemson USS ngược (DD-291) trên sông Delaware vào ngày 2 tháng 5 năm 1927 sau các cuộc thử nghiệm của Flettner Rudder. Cơ chế này có thể nhìn thấy trên boong chính ở đuôi tàu. Fletter Rudder bao gồm một bánh lái chuyển động tự do lớn với một bánh lái nhỏ hơn nhiều được trợ lực ở cạnh sau của nó. Để di chuyển bánh lái chính, bánh lái nhỏ hơn đã được quay theo hướng ngược lại. Cần ít năng lượng hơn để điều khiển bánh lái lớn hơn so với các hệ thống thông thường.


Xem video: Converse Chuck Taylor All Star CX Explore Roots Unboxing and Review