Tàu hộ tống thiệt hại, USS Kearny (DD-432)

Tàu hộ tống thiệt hại, USS Kearny (DD-432)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tàu hộ tống thiệt hại, USS Kearny (DD-432)

Ở đây chúng ta thấy một số thiệt hại gây ra cho khu vực mạn phải của tàu khu trục USS lớp Gleaves Kearny (DD-432) khi cô bị trúng ngư lôi U-568 vào ngày 17 tháng 10 năm 1941.


Xem video: Mổ xẻ sức mạnh đáng sợ của chiến hạm Mỹ mang tên thành phố Huế. Tin Quân Sự