Cộng đồng Oneida

Cộng đồng Oneida

John Humphrey Noyes đã thành lập Cộng đồng Oneida ở trung tâm New York vào năm 1847, và đây là cộng đồng thành công nhất trong số các Thử nghiệm không tưởng theo chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 19. Noyes và những người theo ông đã chuyển đến Oneida, New York và thành lập một cộng đồng tồn tại cho đến năm 1879, khi những áp lực từ bên ngoài, chủ yếu là tôn giáo, khiến nó tan rã. , Noyes nói:

Khi Chủ nghĩa Nhất thể chín muồi thành Chủ nghĩa Siêu việt tại Boston, và Chủ nghĩa Siêu việt tạo ra Trang trại Brook, vì vậy Chủ nghĩa Chính thống đã chín muồi thành Chủ nghĩa Hoàn hảo tại New Haven, và Chủ nghĩa Hoàn hảo tạo ra Cộng đồng Oneida.

Xem video: Million jamoasi - Hindistoncha toy QVZ hazillari