Lịch sử của Scotland trong thời gian của Đế chế La Mã (71-211)

Lịch sử của Scotland trong thời gian của Đế chế La Mã (71-211)

Từ thế kỷ 1, quân đội La Mã thường xuyên cố gắng chinh phục các vùng đất nằm ở phía bắc tỉnh Britannia của họ, nhưng thành công chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Thư mục

Bằng tiếng Anh

- CLARCKSON Tim, Những người tạo ra Scotland: Picts, Roman, Gaels và Vikings, Edinburgh, 2013
- OLIVER Neil, Lịch sử Scotland, London, 2009
- Tập bản đồ Lịch sử của Thế giới Celtic, London 2009

Ở Pháp

- CRAPOULET J.-C., Lịch sử Scotland, PUF, coll. “Tôi biết gì? », Paris, 1975
- DUCHEIN M., Lịch sử Scotland, Fayard, 1998


Video: Constantinus Đại Đế - Hoàng Đế Thống Nhất La Mã, Đưa Kitô Giáo Lên Tầm Cao Mới