Giải thưởng Sách Lịch sử Châu Âu 2011

Giải thưởng Sách Lịch sử Châu Âu 2011

Người chiến thắng Giải nhì cho sách lịch sử châu Âu đã được Chủ tịch Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg công bố trong các buổi lễ của Ngày Châu Âu. Jerzy Buzek, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu đã nhận được vào ngày 9 tháng 5 năm 2011 tại Strasbourg Ban giám khảo Giải thưởng Sách Lịch sử Châu Âu cho Ngày Châu Âu. Chính Chủ tịch Nghị viện Châu Âu đã công khai tên người chiến thắng, sau khi ban giám khảo nghị án.

Giải thưởng Sách Lịch sử Châu Âu, do “Hiệp hội các nhà sử học thúc đẩy và phổ biến kiến ​​thức lịch sử” tạo ra vào năm 2009, được trao hàng năm bởi ban giám khảo Châu Âu gồm các nhà sử học và nhân vật Châu Âu, cho cuốn sách của ông sẽ góp phần tốt nhất vào việc công bố lịch sử của các dân tộc và nền văn minh của châu Âu. Giải thưởng này nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về châu Âu ngày nay và giúp các công dân của Liên minh châu Âu hiểu nhau hơn và nhận thức được vận mệnh chung của họ.

Giải Nhì cho Sách Lịch sử Châu Âu đã được trao cho ông Jacques Frémeaux, cho cuốn sách của ông Đế chế được làm bằng gì, được xuất bản bởi CNRS. Đây là tác phẩm tổng hợp đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Pháp, bao gồm tất cả các cuộc chiến tranh thuộc địa trong thế kỷ 19.


Video: Phim Hay. Hay Không Bằng Hên - Tập 01. Full HD. iPhim