Ra rạp: Tự do hay bi kịch bị lãng quên

Ra rạp: Tự do hay bi kịch bị lãng quên

Sự tự do của Tony Gatliff, hiện đang chiếu tại rạp, là câu chuyện bị lãng quên của người Roma trong Thế chiến thứ hai. Lạc trên con đường của một cuộc xung đột đã vượt qua họ, khoảng 500.000 người Roma đã bị tiêu diệt trong các trại tập trung, nạn nhân của sự điên cuồng của Đức Quốc xã, và trong sự thờ ơ chung của một châu Âu bị chiến tranh tàn phá. Trong bộ phim Liberté của mình, đạo diễn Tony Gatlif bày tỏ lòng kính trọng đối với họ, thông qua câu chuyện về một gia đình giang hồ ở Pháp, với các nhân vật có thật. Nhiệm vụ của bộ nhớ được hoàn thành bởi công việc này chứa đầy cảm xúc. "Freedom ”của Tony Gatlif, hiện đang chiếu tại rạp.


Video: 7.หนงสอเสยงนยายเสยง ยงมรกทอฮกการ โดย โสภาค สวรรณ บทท