Historia thăm lại Babylon

Historia thăm lại Babylon

Số tháng Hai của Lịch sử hàng tháng được dành cho thành phố cổ đẹp nhất: Babylon. Từ Tháp Babel đến Vườn Treo qua Cổng Histar nổi tiếng, hãy khám phá lại thành phố Nebuchadnezzar, nơi đã phải vật lộn để chống lại sự tàn phá của thời gian, nạn cướp bóc và chiến tranh. Lịch sử hàng tháng, tháng 2 năm 2010, trên sạp báo.


Video: Sau 3000 Năm Lần Đầu Tiên Tiết Lộ Bí Ẩn Vườn Treo BabyLon Trong Lịch Sử Cổ Đại. Lịch Sử Thế Giới