Ngày 10 tháng 2

Ngày 10 tháng 2

1763: Ký Hiệp ước Paris chấm dứt Chiến tranh Bảy năm. Nước Pháp của Louis XV mất đi đế chế thuộc địa đầu tiên của mình, bao gồm cả nước Pháp Mới.

1755: Cái chết của Montesquieu, tác giả của Spirit of Laws và Persian Letters.

1258: Quân Mông Cổ lấy Baghdad, viên ngọc của thế giới Hồi giáo. Dân số sẽ bị tàn sát và thành phố bị phá hủy.    Video: XEM NGÀY TỐT XẤU THÁNG 10 NĂM 2020 ÂM LỊCH