Thiên văn ngày 14 tháng 2

Thiên văn ngày 14 tháng 2

1989: Xuất bản cuốn tiểu thuyết "Những vần thơ của Satan" của nhà văn Hồi giáo người Anh Salman Rushdie, bị các nhà chức trách tôn giáo của hàng chục quốc gia Hồi giáo lên án.

1941: Dưới sự chỉ huy của tướng quân Rommel, cácAfrikakorps vùng đất ở Bắc Phi.

1879: Hạ viện thông qua "Marseillaise"như quốc ca của Pháp.

1876: Graham Bell lần đầu tiên nộp bằng sáng chế cho việc phát minh ra điện thoại, tạo kiểu cho Thomas Edison trên cột điện.

842: Charles the Bald và Louis the German, cháu trai của Charlemagne, trao đổi "Lời thề của Strasbourg", một liên minh chống lại anh trai Lothaire của họ.Video: Sự Kiện Thiên Văn 2020, Trái Đất Và Vũ Trụ Siêu Trăng, Nhật Thực, Nguyệt Thực, Mưa Sao Băng..