Thiên văn ngày 2 tháng 4

Thiên văn ngày 2 tháng 4

1982: Bắt đầu "Chiến tranh Falklandss ”, phản đối Argentina và Anh về chủ đề quần đảo Falklands.

1974: 1974: Cái chết của Tổng thống Pháp Georges Pompidou.

1792: Quốc hội Hoa Kỳ thông qua "Đạo luật đúc tiền" thiết lập một đơn vị tiền tệ mới, đô la.Video: Các sự kiện thiên văn tháng 11 năm 2020Đam mê Thiên Văn