Ngày 5 tháng 5 con thiêu thân

Ngày 5 tháng 5 con thiêu thân

1981 : Bobby cát, một nhà hoạt động của IRA, chết trong xà lim ở Long Kesh (Bắc Ireland) sau 66 ngày tuyệt thực.
1958: Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ VIII, Mao công bố một chương trình đầy tham vọng nhằm cải cách xã hội Trung Quốc, "bước tiến vượt bậc".
Năm 1947: Đối mặt với sự khởi đầu của Chiến tranh Lạnh và bất ổn xã hội, Cộng sản Pháp bị loại khỏi chính phủ của Paul Ramadier.
1936: Sau cuộc xâm lược đất nước của mình bởi người Ý, Vua của Ethiopia Haile Selassie phải đi con đường đày ải.
1821: Cái chết củaNapoléon trong ngôi nhà của mình ở Longwood ở Saint Helena.
614: Cái Người ba tư của Hoàng đế Chosroes II chiếm Jerusalem, một trung tâm của cuộc hành hương Kitô giáo, và chiếm giữ di tích của "True Cross".Video: Người sinh vào ngày mồng 5 tháng 5 có tốt hay không