Thiên văn ngày 18 tháng 9

Thiên văn ngày 18 tháng 9

1776: Đoàn thám hiểm Tây Ban Nha đầu tiên đến bờ biển phía đông nam của Bắc Mỹ và tìm kiếm ở đó San Francisco.

1595: Các đại sứ của Vua Pháp buộc Clement VIII ban phép miễn tội cho Henry IV, dưới đòn cáo buộc "tà giáo" được đưa ra trước đó mười năm bởi Sixtus V, và công nhận ông là vua của Pháp.Video: Sự Kiện Thiên Văn 2020, Trái Đất Và Vũ Trụ Siêu Trăng, Nhật Thực, Nguyệt Thực, Mưa Sao Băng..