Thiên văn ngày 13 tháng 10

Thiên văn ngày 13 tháng 10

Năm 1946: Hiến pháp của Cộng hòa thứ tư ở Pháp được thông qua bằng trưng cầu dân ý.
1943: Ý tuyên chiến với Đức, đồng minh trước đây của phe Trục.
1937: Đệ tam Đế chế đảm bảo quyền bất khả xâm phạm của Bỉ.
1923: Ankara trở thành thủ đô mới của Thổ Nhĩ Kỳ.
1837: Người Pháp chiếm Constantine.
1815: Joachim Murat, Nguyên soái của Đế chế, bị bắn ở Pizzo, thuộc vương quốc Naples.
1307: Bị buộc tội dị giáo, tất cả các Templar bị bắt ở Pháp.Video: Dự báo thời tiết ngày 13 tháng 10 năm 2020 Dự báo thời tiết ngày mai và 3 ngày tới mới nhất