Thiên văn ngày 14 tháng 10

Thiên văn ngày 14 tháng 10

Năm 1944: Nguyên soái Đức Erwin Rommel tự sát.
1939: Thiết giáp hạm "Royal Oak" của Anh bị đánh chìm tại Scapa Flow, dẫn đến cái chết của 800 thủy thủ.
Năm 1933: Đức rút khỏi hội nghị giải giáp và Hội quốc liên.
1809: Napoléon, người chiến thắng trong Liên minh thứ năm tại Wagram, buộc người Áo phải ký Hòa ước Vienna.
1806: Napoléon đánh bại quân Phổ ở Jena và người Saxon ở Auerstadt.
1066: Người Norman của William the Conqueror đánh bại người Anh tại Hastings.Video: Hành trình khám phá Sao mộc tàu vũ trụ Juno của Nasa. Khoa học vũ trụ - Top thú vị