Ngày 17 tháng 10

Ngày 17 tháng 10

1945: Đại tá Juan Perón được đưa lên nắm quyền bởi một cuộc đảo chính ở Argentina.
Năm 1933: Chạy trốn khỏi Đức Quốc xã, nhà vật lý Albert Einstein sang Mỹ tị nạn.
1854: Quân đội Pháp-Anh bao vây Sebastopol, ở Crimea.
1797: Pháp và Áo ký Hòa ước Campo-Formio.
1793: Cách mạng Pháp: đánh bại quân Công giáo và quân đội hoàng gia tại Vendée tại Cholet.
1705: Cái chết của Anne Lenclos, được gọi là Ninon de Lenclos.
1662: Vua Charles II của Anh bán Dunkirk cho Pháp.Video: Dự báo thời tiết ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tin Bão Mạnh. Dự báo thời tiết 3 ngày tới