Bể Cromwell tại Hollenstadt

Bể Cromwell tại Hollenstadt

Bể Cromwell tại Hollenstadt

Ở đây chúng ta thấy một chiếc xe tăng Cromwell của Tập đoàn quân số 2 đi qua Hollenstadt trên đường đến Hamburg. Không rõ đây là phiên bản nào của Cromwell, mặc dù rất có thể là Cromwell IV, vì nó được sản xuất với số lượng lớn nhất và là phiên bản phổ biến nhất trong các cuộc giao tranh năm 1944-45.