Thiên văn ngày 22 tháng 10

Thiên văn ngày 22 tháng 10

1941: Quân Đức bắn một số tù nhân, trong đó có Guy Mocquet, để trả đũa vụ ám sát một sĩ quan ở Nantes.

1721 : Peter thật tuyệt trở thành sa hoàng của tất cả Russias và đổi tước vị của mình cho hoàng đế.

741: Cái chết của Charles Martel, người sẽ được chôn cất tại St Denis mặc dù ông chưa bao giờ lên ngôi vua.    Video: Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 10 năm 2020 Thời tiết ngày 22102020 Dự báo thời tiết 3 ngày tới