Thiên văn ngày 23 tháng 10

Thiên văn ngày 23 tháng 10

1956 : Cuộc nổi dậy chống Cộng sản ở Hungary. Liên Xô sẽ chấm dứt cuộc nổi dậy vào ngày 4 tháng 11 với việc xe tăng Nga tiến vào Budapest.

1942: Trận El-Alamein. Các đồng minh dưới sự lãnh đạo của tướng quân Montgomery ngăn chặn bước tiến của quân Đức dưới quyền tướng Rommel ở Bắc Phi.

-42: Đội quân Ca-xtơ-rô của Marc-Antoine và Octave chiếm ưu thế trước quân đội cộng hòa của Brutus ở Philippi ở phía bắc Hy Lạp.Video: Vào năm 2020 sẽ có hai mặt trăng xuất hiện trên bầu trời