Thiên văn ngày 26 tháng 10

Thiên văn ngày 26 tháng 10

1962 : Nikita Khrushchev đề xuất rút tên lửa của Liên Xô khỏi Cuba nếu Hoa Kỳ từ bỏ các căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ - điều mà Washington từ chối.

1911: Tuyên bố về Cộng hòa trung quốc.

1795: Tại Pháp, Công ước tách rời và nhường chỗ cho chế độ hiến pháp được gọi là Thư mục.

1587: Chiến tranh tôn giáo lần thứ tám: chiến thắng của Henri de Guise trước những người theo đạo Tin lành tại Vimory

1524 : Chiến tranh Ý: người Pháp lấy lại Milan từ tay người Tây Ban Nha.Video: Các sự kiện thiên văn tháng 6 năm 2020 nhật thực, nguyệt thực... Khoa học vũ trụ - Top thú vị