Thiên văn ngày 28 tháng 10

Thiên văn ngày 28 tháng 10

Năm 1962: Người Pháp thông qua trưng cầu dân ý việc bầu cử nguyên thủ quốc gia theo chế độ phổ thông đầu phiếu.

1886: Tượng Nữ thần Tự do được khánh thành tại Cảng New York.

1628: La Rochelle, địa điểm an ninh cuối cùng của đạo Tin lành, đầu hàng Richelieu.

1492: Christopher Columbus khám phá ra Cuba trong chuyến hành trình đầu tiên đến Tân Thế giới.

312: Hoàng đế Constantine đánh bại đối thủ của mình là Maxentius ở gần Rome, người bị giết.



Video: Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 - Tập 2: Lịch sử trí tuệ vinh danh thử thách đạt điểm độ khó tuyệt đối