Thiên văn ngày 31 tháng 10

Thiên văn ngày 31 tháng 10


1992: Tòa thánh Vatican phục hồi Galileo.

Năm 1984: Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị ám sát bởi hai phần tử cực đoan Sikh.

1517: Trên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Sachsen, linh mục Martin Luther trưng bày 95 luận án của mình.

1512: Khánh thành bức bích họa trong Nhà nguyện Sistine, do Giáo hoàng Julius II ủy quyền từ Michelangelo.Video: Ngày 317 bằng mắt thường cũng nhìn thấy sao hỏa. VTC9