Curtiss N-9C tại Pensacola, tháng 11 năm 1916

Curtiss N-9C tại Pensacola, tháng 11 năm 1916

Curtiss N-9C tại Pensacola, tháng 11 năm 1916

Ở đây, chúng ta thấy một ví dụ rất sớm về chiếc Curtiss N-9C tại Pensacola vào tháng 11 năm 1916. N-9C được trang bị động cơ Curtiss OX, có bộ tản nhiệt mũi và đầu xi lanh lộ ra, nhưng thiếu bộ tản nhiệt tháp của hầu hết N- 9Hs và ống xả hướng xuống không đều của động cơ Hispano-Suiza của mẫu xe đó.


Xem video: Ngày 18 tháng 10 năm 2021