Thiên văn ngày 3 tháng 11

Thiên văn ngày 3 tháng 11

1956: Trong cuộc khủng hoảng kênh đào Suez, Anh và Pháp chấp nhận nguyên tắc ngừng bắn với điều kiện LHQ đảm bảo duy trì hòa bình.

1950: Quân đội Pháp di tản khỏi biên giới phía bắc của Việt Nam.

Năm 1946: Hoàng đế Nhật Bản mất quyền lực vì một hội đồng dân cử.

1534: Nghị viện Anh giao cho nhà vua Henry VIII Các quyền tư pháp và chính trị, cho đến lúc đó, về mặt lý thuyết thuộc quyền của Giáo hoàng.

1468: Đội quân của Công tước xứ Burgundy Charles the Bold bao tải Liège.Video: VLTV - Sao Kim rực sáng trên bầu trời sáng sớm tháng 11-2020