Ngày 6 tháng 11

Ngày 6 tháng 11

1975: "Green March": Maroc cố gắng chiếm đoạt Tây Sahara.

1917: Bắt đầu "Cách mạng tháng Mười" ở Nga.

1793: Philippe-Egalité, bị buộc tội muốn khôi phục chế độ quân chủ, bị xử chém.

1792: Nước Pháp cách mạng thắng trận Jemmapes trước Áo, nước này phải nhượng bộ Bỉ.Video: Dự báo thời tiết ngày 06 tháng 11 năm 2020 Dự báo thời tiết ngày mai và 3 ngày tới mới bão số 10