Lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 11

Lễ kỷ niệm ngày 13 tháng 11

Kính gửi quý độc giả thân mến. Sự tồn tại của trang web của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào doanh thu quảng cáo.
Để hỗ trợ chúng tôi và tiếp tục hưởng lợi trong tương lai từ các dịch vụ do nhóm tình nguyện viên của chúng tôi cung cấp, vui lòng hủy kích hoạt trình chặn quảng cáo của bạn cho trang web bằng cách thêm nó vào danh sách các trường hợp ngoại lệ;)


Video: Lễ Kỷ Niệm Ngày Quy Thiên của Đức Quyền Giáo Tông, quý vị Đầu Sư,cùng quý Chức Sắc hàng Thánh Nam Nữ