Thiên văn ngày 18 tháng 11

Thiên văn ngày 18 tháng 11

1936: Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Mặt trận Bình dân tự sát Roger salengro, sau một chiến dịch vu cáo do cực hữu dẫn đầu.

1905: Nhật Bản thiết lập chế độ bảo hộ đối với Hàn Quốc.

1830: Tuyên bố nền độc lập của nước Bỉ.

1803: Chiến thắng quyết định của Người Haiti về quân đội Napoléon ở Vertières dẫn đến sự độc lập của hòn đảo.

1626: Giáo hoàng Urban VIII cung hiến Vương cung thánh đường Saint Peter ở Rome.

401: Dẫn đầu bởi Alaric, người Visigoth xâm lược Ý.Video: Trực Tiếp THỜI SỰ VTV1 ngày 1811. Tin tức dịch COVID-19, Thời sự mới nhất hôm nay. VTV TSTC