Editor Choice

Sheffield

Sheffield

Sheffield

Thiên văn ngày 15 tháng 11

Thiên văn ngày 15 tháng 11

1927: Leon Trotsky bị Stalin khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Liên Xô. Bị trục xuất sau đó bị trục xuất khỏi Liên Xô, ông sẽ bị ám sát tại Mexico vào năm 1941.1908: Hậu duệ của một triều đại Mãn Thanh, Puyi trở thành hoàng đế của Trung Quốc. Ông sẽ là người cuối cùng, thoái vị vào năm 1912 trong lễ tuyên bố của nền cộng hòa.

Mo Ti

Mo Ti

Văn bản của tập thứ 7 của Mozi hoặc Mo Ti (墨子 卷 之 七), như được viết ở phía trên bên phải.

Dây chuyền sản xuất Morane Saulner M.S.406

Dây chuyền sản xuất Morane Saulner M.S.406

A Morane Saulner M.S.406 Production LineHere we see a large number of Morane Saulner M.S.406 fighters on the production line. Work was slow before the outbreak of the Second World War, but picked up once the crisis broke.

Brahman Worshiper

Brahman Worshiper

Một tín đồ thờ Bà La Môn bằng đá vôi ở Thủ Thiện, tỉnh Bếnh Djnh, Việt Nam. Thế kỷ 13 - 14 CN. (Musée Guimet, Paris)

Sự phân mảnh của Đế chế Abbasid (891-892 CN)

Sự phân mảnh của Đế chế Abbasid (891-892 CN)

A map showing various territories that were carved up by local rulers in the late 9th Century CE, either under the suzerainty of the Abbasid Dynasty or in rebellion against the Abbasid Empire.